شرکت تدبیر افزار پشتیبان تک

support@toptec.ir

021-44863498

شرکت تدبیر افزار پشتیبان تک با شعار برترین تکنولوژی همراه با تاپ تک

سیستم جامع تولید (MIS)

مديريت سيستمهاي اطلاعاتي (MIS) چيست؟

مديريت سيتمهاي اطلاعاتي (MIS) درواقع کاربرد تکنولوژي اطلاعات است در پشتيباني از فعاليتهاي تجاري, چرا که تجارت روز به روز متحول مي‌گردد و در اين ميان همواره افرادي با قدرت تحليل بالا و زاويه ديد و پيشينه تجاري مورد نياز هستند تا فرايندهاي تجاري را بارورتر کنند. مديريت سيتمهاي اطلاعاتي (MIS) درواقع کاربرد تکنولوژي اطلاعات است در پشتيباني از فعاليتهاي تجاري, چرا که تجارت روز به روز متحول مي‌گردد و در اين ميان همواره افرادي با قدرت تحليل بالا و زاويه ديد و پيشينه تجاري مورد نياز هستند تا فرايندهاي تجاري را بارورتر کنند. از اين رو دانش آموختگان اين رشته تحصيلي (Management Information Systems) نياز دارند تا بياموزند که چگونه نيازمنديهاي اطلاعاتي يک سازمان را تحليل کنند و سپس در صدد طراحي يک سيستم مديريت امور, مبتني بر کامپيوتر, در جهت رفع نيازمنديهاي تحليل شده برآيند, و در نهايت پياده‌سازي و فرايند عملياتي سازي سيستم طراحي شده را راهبري نمايند. به منظور برنامه‌ريزي و توسعه يک سيستم اطلاعاتي که پاسخگوي نيازمندي‌هاي کاربران باشد, يک متخصص MIS بايستي با ساختار سازماني, اهداف تجاري, عمليات بازرگاني (شامل روالهاي کاري و چرخش اطلاعات ميان پروسه ها

هدف

سيستم اطلاعات مديريت
سيستمي كه كنترل و بازسازي اطلاعات را از محيطهاي عملياتي بر عهده دارد بنحوي كه با سازماندهي و انتخاب داده‌ها، اطلاعات لازم را جهت اتخاذ تصميم، برنامه ريزي و كنترل مديران آماده مي سازد
نقش MIS در سازمانها
• نظارت و كنترل دقيق بر فعاليتهاي سازمان
• كاهش حدس وگمان در تصميم گيريها
• امكان برنامه ريزي استراتژيك
• فيدبك از نتايج تصميمات
• كاهش سطوح مديريت
• كاهش هزينه
• سازماندهي عواملي كه بر يكديگر تاثير داشته و جهت تحصيل اهداف مشتركي بر روي داده ها عمليات پردازش را در يك زمان و يا زمانهاي مختلف را انجام ميدهند تا ستاده مورد نظر را بدست آورند.

اطلاعات بیشتر

طبقه بندي سيستم ها
• طبيعي - ساخت بشر
• عملكرد ماشين و انسان - عملكرد ماشين به تنهايي
• باز - بسته
• دائمي - موقت
• پايگاهي (استاتيك و تكراري) - غير پايگاهي (وظيفه خاص)
• زير سيستم - فوق سيستم
• تطبيق پذير - تطبيق ناپذير
مدلسازي سيستم: مدل معرف وضعيت ساده از يك موقعيت اجرايي و عملياتي است
اهداف مدلسازي :
• تشريح
• پيش بيني
• كنترل
• طراحي
• مدل قطعي (مثال : تعيين نقطه سربسري)
• مدل احتمالي (مثال: برنامه ريزي نيروي انساني)