شرکت تدبیر افزار پشتیبان تک

support@toptec.ir

021-44863498

شرکت تدبیر افزار پشتیبان تک با شعار برترین تکنولوژی همراه با تاپ تک

سیستم وصول مطالبات

مقدمه

راهکار مدیریت وصول مطالبات
راهکار مدیریت وصول مطالبات در پی پاسخگویی به یکی از مشکلات بسیار رایجی است که اکثر سازمان‌ها با آن روبه‌رو هستند. این نرم افزار با هدف مدیریت تعهدات پرداخت‌های مشتری و به صورت کاملا یکپارچه با نرم افزار مایکروسافت سی آر ام تولید شده است. هنگامی که یک سفارش در سازمان به‌وجود می‌آید، پیرو این سفارش تعهدات پرداختی نیز برای مشتری به‌وجود خواهد آمد، مدیریت کارآمد و اثربخش این پرداخت‌ها آن چیزی است که سیستم مدیریت وصول مطالبات به دنبال آن است به عبارت دیگر با استفاده از نرم افزار مدیریت وصول مطالبات خواهیم دانست به موجب چه چیزی، از چه کسی، چه مقدار، در چه مقاطعی، به چه روشی پرداختی انجام شده یا باید انجام شود.

مزایا و هدف

از جمله مزایای دیگری که با به‌کارگیری نرم افزار وصول مطالبات به‌دست خواهد آمد عبارتند از :
امکان هدف‌گذاری برای تیم‌های خدمات و یا سایر واحدها، تیم‌ها و اشخاص سازمان بر اساس میزان دریافت‌های ریالی
• پیش بینی و محاسبه نرخ ورودی‌های مالی سازمان از سمت مشتریان در بازه‌های زمانی مختلف و مقایسه آن با تعهدات
• برآورد و محاسبه مجموع دریافت‌های مالی از یک مشتری در یک بازه زمانی مشخص
• امکان مقایسه دریافت‌های تعهد شده با دریافت‌های واقعی
• امکان ثبت ضمانت نامه‌های مربوط به سفارشات
به کمک نرم افزار مدیریت وصول مطالبات خواهیم توانست حالات بسیار متفاوت پرداخت‌های مشتری را که ممکن است بر اساس توافقات بسیار متنوعی باشد و یا حتی خارج از تعهدات از پیش توافق شده صورت گیرد را نیز مدیریت نماییم. با استفاده از راهکار مدیریت وصول مطالبات سامانه های مدیریت هیچ یک از تعهدات پرداختی مشتری فراموش و یا گم نخواهد شد!

مزیت اسناد تجاری نسبت به اسناد عادی

وصول وجه مطالبه شده در اسناد تجاری از جمله مسائل پیچیده ای است که با کمک وکیل وصول مطالبات می توان به تسهیل آن کمک نمود. از جمله مزایی اسناد تجاری نسبت به اسناد عادی می توان به موارد زیر اشاره نمود :
• اسناد تجاری نظیر سفته، برات یا چک، از لحاظ آنکه امضا و ظهرنویسی می شوند، مسئولیت تضامنی دارند. به این صورت این امضا یا نوشته توسط هر یک از افراد صادر کننده سند، ضامن سند، قبول کننده سند و … ضمانتی برای پرداخت مبلغ مندرج در آن سند محسوب می شود.
• دعاوی اسناد تجاری با سرعت بیشتری رسیدگی می شوند.
• جهت مطالبه وجه اسناد تجاری همزمان با ارائه دادخواست به دادگاه، می تواند از دادگاه تقاضای تأمین نیز نمود.
• تعهداتی که از اسناد تجاری منتج می شوند، از تعهداتی که به صورت بدوی در سند تجاری صادر شده است، مستقل است.

انواع اسناد تجاری

اغلب سفته و چک را به عنوان پرکاربردترین و معروفترین اسناد تجاری مورد مبادله می شناسیم که حتی ممکن است در دنیای غیر تجارتی نیز مورد استفاده قرار گیرند اما باز هم تابع قانون تجارت می باشند. اما اسناد تجارتی انواع دیگری نیز دارد. از جمله آن می توان به اوراق بهادار، انواع قبض انبار، اوراق قرضه، برگه سهام، بارنامه، اسناد در وجه حامل، اسناد اعتباری و … اشاره نمود.
در ایران اسناد تجاری اغلب به اسنادی اطلاق می شوند که ویژگی های عمده برات را داشته باشند. برات، چک و سفته را می توان به عنوان اسناد براتی نیز نام برد و همگی قابلیت ظهرنویسی دارند. همچنین در اسناد براتی، ارزش سند معادل پول رایج مملکت بر روی سند درج شده است.

تعهدات اسناد براتی
تعهدات ناشی از اسناد براتی با تعهدات حاصل از معامله انجام شده تفاوت دارند. بنابراین متعهد این اسناد، نمی تواند از تعهد خود مبنی بر پرداخت وجه چک، سفته و … سر باز زند. از این رو می توان گفت این اسناد در حکم پول نقد می باشند. در قانون تجارت ایران، پرداخت توسط پول نقد سبب برائت از ذمه می شود اما پرداخت از طریق اسناد براتی نظیر چک و سفته به این صورت نیست. ذمه در این بحث بدین معنی است که در صورت پرداخت وجه توسط پول نقد، به مجرد پرداخت مبلغ، تمامی تعهدات معامله از خریدار ساقط می شود. اما در صورتی که خرید توسط چک یا سفته انجام شود، مادامی که وجه معادل این سند توسط فروشنده دریافت نشود، خریدار متعهد معامله انجام شده خواهد بود.
افراد دارنده اسناد براتی این اختیار را دارند که برای وصول مطالبات ناشی از سند خود، همزمان با ارائه دادخواست و بدون پرداخت درصدی از خواسته تحت عنوان خسارت احتمالی خوانده، تقاضای صدور حکم قرار تأمین خواسته را نیز ارائه دهند. از آنجاییکه طبق ماده ۲ قانون چک، سند چک جزو اسناد لازم الاجرا است، برای وصول مطالبات از طریق چک علاوه بر مراجع قضایی و دادگستری می توان به ادارات ثبت نیز مراجعه نمود.